KHM

AR_XIII_ZDK_AR_1257_1.jpgAR_XIII_ZDK_AR_1257_2.jpg

BDA

AR_XIII_ZDK_BDA_AR_1257_1.jpgAR_XIII_ZDK_BDA_AR_1257_2.jpg

Record

KHM

BDA

Collection Alphonse Rothschild
Person Alphonse Rothschild
Description Zwei Saucieren mit Drachenausgüssen, kleinen Bildfeldern, Frankenthal, J. A. Hannong.
Index card annotation 1 Stück Zentral-Depot No 4 1 Stück Kiste - No 95 Zentral-Depot Saal 1 Dkm.A. übergeben 28.8.41ausgefolgt Zl. 5740/47 1 Stück Zentral-Depot Saal 1 Kiste - No 95 1 Stück Zentral-Depot 4 1 Stück Dkm.A. übergeben 28.8.41
Catalogue header 1 Palais
Catalogue header 2 Porzellan
Catalogue annotation DA 28.8.41 b

Additional information

-