KHM

AR_XIII_ZDK_AR_699_1.jpgAR_XIII_ZDK_AR_699_2.jpg

BDA

AR_XIII_ZDK_BDA_AR_699_1.jpgAR_XIII_ZDK_BDA_AR_699_2.jpg

Datensatz

KHM

BDA

Sammlung Alphonse Rothschild
Person Alphonse Rothschild
Beschreibung Panneau, Darstellung eines Symposions, 18. Jhdt., Öl-Leinwand. 54 X 2,54.
Karteikarte Annotation Zentraldepot ZD 2ausgefolgt am 16.10.1947 Zl.6038/47 An Kunstmuseum Linz
Katalog Überschrift 1 Palais
Katalog Überschrift 2 -
Katalog Annotation ZD

Zusatzinfo

-