KHM

AR_XIII_ZDK_AR_698_1.jpgAR_XIII_ZDK_AR_698_2.jpg

BDA

AR_XIII_ZDK_BDA_AR_698_1.jpgAR_XIII_ZDK_BDA_AR_698_2.jpg

Datensatz

KHM

BDA

Sammlung Alphonse Rothschild
Person Alphonse Rothschild
Beschreibung Zwei Panneaux, Bacchantenzug, Bekrönung einer Herme des Pan, 18. Jhdt. Öl-Leinwand. 62 X 156.
Karteikarte Annotation Zentraldepot ZD 2ausgefolgt am 11.10.1948 Zl.8642/48 An Kunstmuseum Linz
Katalog Überschrift 1 Palais
Katalog Überschrift 2 -
Katalog Annotation Z.Depot

Zusatzinfo

-