KHM

AR_XIII_ZDK_AR_15_1.jpgAR_XIII_ZDK_AR_15_2.jpg

BDA

AR_XIII_ZDK_BDA_AR_15_1.jpgAR_XIII_ZDK_BDA_AR_15_2.jpg

Datensatz

KHM

BDA

Sammlung Alphonse Rothschild
Person Alphonse Rothschild
Beschreibung Drexler, Blumenstilleben mit Schmetterling, 1805 signiert.
Karteikarte Annotation ZDausgefolgt am 5.12.1947 Zl. 8169/47 An Kunstmuseum Linz
Katalog Überschrift 1 Hohe Warte
Katalog Überschrift 2 -
Katalog Annotation KM Linz

Zusatzinfo

-